Képzés

Jeunesse-Lumière_Magyarország.png

« Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában » (ApCsel 2,42)

formation_edited.jpg
IMG_5790_edited_edited.jpg

A JL-ben odafigyelünk az emberi természetünk minden dimenziójának a képzésére.

Az év során nagy teret kap a fiatalok lelki, intellektuális, pszichikai, valamint fizikai fejlődése.

Kurzusok

Minden héten hétfőtől szerdáig napi 4, valamint csütörtök délelőtt 2 órányi előadáson vesznek részt a fiatalok, amelyet minden héten egy új előadó hoz más-más témában.

Ezeknek a kurzusoknak két fő célja van:

  • A fiatalok elmélyíthessék ismereteiket a saját hitükről, emberről, Istenről és az Egyházról
  • Valamint a misszió során hitelesen tudjanak válaszolni az ott felmerülő kérdésekre

Ennek megfelelően a JL-ben részt vevő fiatalok nem írnak sem dolgozatokat, és nem kapnak bizonyítványt sem az év végén.

A képzés és az imádság szorosan összefonódik, így a kurzusok témája is igyekszik követi az egyházi év liturgiáját, valamint a napunk során is ráépül az egyik a másikra.

A meghívott előadók révén egy még színesebb képet kaphatunk az Egyházról. Fontos számunkra, hogy reprezentálják számunkra az Egyházban jelenlévő sok különböző hivatást, ezért hívunk meg olyan papokat, szerzeteseket, laikusokat, házaspárokat különböző közösségekből egy-egy hétre, akik jártasak a teológiában vagy a misszióban.

IMG_5027_edited.jpg

Önismeret és Lelkivezetés

Péntekenként egy teljes napot töltünk a „pusztában”, Istenre figyelve, kiszakadva a mindennapi teendőkből, és ez a csend lehetővé teszi azt, hogy figyeljünk Isten szavára és
sok minden leülepedjen bennünk; mindaz, ami történt velünk,
és amiről hallottunk.

A JL-ben töltött év egy nagyon fontos idő a megkülönböztetésre.
Ahhoz, hogy ez valóban egy erős spirituális és emberi alapja legyen
a jövőnknek, mindenki választhat magának év elején egy lelkivezetőt,
akik az előadókhoz hasonlóan szintén különböző hivatásokkal érkeznek,
és 3-4 hetente egy imádságos támpontot szolgálnak az Atya akaratát
történő keresésünkben.

Ezen túl fontos, hogy tisztában legyünk saját magunkkal, ezért Magyarországon az olasz közösség mintájára szeretnénk megszervezni egy Önismereti kurzust, ahol egy pszichiáter/pszichológus kísérné az egész közösséget az év folyamán.

sport.JPG

Csapatmunka

Egy év közösségben töltött idő során mindenkinek fontos, hogy megtanuljon csapatban dolgozni. A házimunka, a közös játék és sport, valamint a missziók lehetővé teszik, hogy ebben a dimenzióban is fejlődjünk az év folyamán.

Sport

sport_tánc.JPG

Minden héten van két óra közösségi sport csütörtök délután, továbbá a magyar közösségben szeretnénk lehetővé tenni minden fiatal számára a szoros napirend mellett, hogy minden nap követhessen egy egyéni edzéstervet 30-60 percben a szabadidőn túl.

Készület az evangelizációra

Kulcsfontosságú helyet tölt be a képzésünkben a misszióra való készület, azon belül is a Kérügma és a tanúságtétel. Ahogy Szent VI. Pál fogalmaz az Evangelii nuntiandiban, (41) „A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is”.