Testvéri élet

Jeunesse-Lumière_Magyarország.png
kiscsoportkép.jpg

« Állhatatosan kitartottak az apostolok közösségében » (ApCsel 2,42)

 • A testvéri közösség a megkereszteltek első jele:
  „Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok…” (Jn 13,35)

 • A keresztények közössége Pünkösd óta a Szentlélek első, és állandó adománya az Egyház számára.

 • Az első evangelizáció: „Nézzétek, mennyire szeretik egymást.” (vö. Jn 11,36, Jn 13,35)

 • Elsődleges sürgősség ma bizonyítani azt, hogy a szeretet és így a szívek közössége lehetséges – egy olyan világban, ami a konfliktusoktól és a háborúktól ily meghasonlott, szétszaggatott, feszült és megosztott.
  .
 • A közösség az első terápia a „diabolosz” (szétszóró) által rendkívül megtépázott szívünk gyógyítására.

 • Az első megnyilvánulása az Egyháznak: a saját közösségünk „megtestesíti” számunkra kicsiben a hatalmas egyházi-test felépítését. Munkálkodva a saját közösségünkön, megerősítjük az Egyház egységét is.

 • Az első Epifániája (megnyilatkozása) Istennek, Aki, mint Szentháromság prototípusa, forrása és kezdete minden közösségnek:
  „Legyenek mindannyian eggyé annak erejében, ahogy te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned!” (Jn 17,21)

A JL minden évben megújuló közösség: új fiatalok kezdik az évet szeptemberben, miközben néhányan maradhatnak egy második évre, akik „évesként” az újak szolgálatára állnak, hogy minden gördülékenyen menjen az év során.

A közösségi élet szükségessé teszi, hogy túllépjünk önmagunkon, és alkalmazkodjunk a többiekhez. Minden hétnek és napnak meg van a maga ritmusa, hogy mindannyian osztozhassunk a tanításokban, az imádságban, a sportban, a kreativitásban és kikapcsolódásban, valamint a házimunkában.

A JL-ben vegyesen érkeznek 18 és 30 év közötti fiatal férfiak és nők. A már létező közösségek közül, csak Franciaországban, több mint 900-an fordultak meg az elmúlt 37 év során, ahol több, mint 40 papi, 80 szerzetesi és számtalan házas hivatás bontakozott ki.

A Szív figyelmessége és tisztasága

Az itt töltött egy év alatt a fiatalok a „szerelem cölibátusában” élnek, ami azt jelenti, hogy nem fejezik ki az esetlegesen felébredő romantikus érzelmeiket, hanem azt hordozzák a szívükben és az imádságban.
Ez iskolája annak, hogy tiszteletben tartsuk a másik fél szabadságát, és felfedezzünk egy olyan szeretetet, ami sem nem birtokol sem nem hódít. Ez egy olyan légkört teremt meg, ahol örömmel tudunk érzelmileg  kapcsolódni a másikhoz, és nyitott a közösség minden tagjára. Ilyen módon, szeretetben megélve a tisztaságot, az nem teherré, hanem szabadsággá válik. Ez ugyan komoly kihívás, de így tanúságot tehetünk erről a tiszta keresztény testvéri szeretetről, amit megélünk. Mindezt egy olyan világban, ahol a tisztaság gúny tárgyává válik, miközben az emberi szív továbbra is titkon sóvárog utána.

Ez a figyelmesség próbája az érzelmeinknek is, amely, ha valóban kitart több hónapon keresztül, akkor a JL év végén egy tiszeleten alapuló és szép párkapcsolatnak lehet majd az erős alapja. Addig is ez lehetőséget biztosít, hogy felfedezzük az irántunk való szeretetét Annak, Aki meghívott bennünket, hogy „megmaradjunk a szeretetében” (Jn 15,9köv).

Egy éltető tekintet

Mindenkinek hivatása van arra, hogy olyan tekintettel nézzen a többiekre, amely mindig a legjobbat keresi a másikban, és felszínre hozza a karizmáit. Ezt a Jeunesse-Lumièreben „prófétai tekintetnek” hívjuk, ami létfontosságú számunkra a közösségben, és az év alatt törekszünk arra, hogy minél jobban elsajátítsuk.

Szolgálat a házban

A 2-3 óra háztartási munka, naponta alkalmat ad arra, hogy kövessük Jézus példáját, aki az utolsó vacsorán megmosta a tanítványainak a lábát, ezzel is buzdítva minket az egymás iránti szolgálatra.

A különböző szolgálatokért (konyha, mosoda, takarítás, liturgia) az egész év során egy-egy fiatal a felelős azok közül, akik már a második évüket töltik a közösségben. Az első évesek pedig heti vetésforgóban, kis csoportokba (fraternitékbe) osztva látják el ezeket a feladatokat.

Egyszerű és természetes jelenlét

A közösségi életben fontos, hogy az emberi kapcsolatainkat egyszerűen, természetes módon éljük meg, ezért a digitális eszközök használatát is a minimális szükségletre csökkentjük. Egy év, amikor Istennek vagyunk online, nem másoknak, közben pedig a JL valóban egy digitális detox lehet számunkra. Ez lehetőség, hogy újra felfedezzük a levélírás szépségeit, ugyanakkor heti egy nap megvan a helye a telefonhasználatnak is.

Mivel a természet közelében található az iskola, ez szintén segít felfedezni a teremtett világ szépségét, és figyelni Istenre.

Megbocsátás

Minden este a Kompletórium végén lehetőség van arra, hogy kihúzhassuk azokat a tüskéket, amelyeket összeszedtünk, hogy a „nap ne nyugodjék le haragunk fölött”.
Minden nap megbocsátani – elhagyhatatlan része az őszinte testvéri szeretetnek.

Zene, színház, kreativitás

A zene fontos részét képezi a napjainknak, a liturgiától kezdve, a mosogatás közbeni énekelgetésekig. Ez az év remek lehetőség arra, hogy megtanuljunk játszani egy újabb hangszeren.

Ehhez csatlakozik a színjáték és a tánc, melyek a zenével együtt egy fontos eszköz a missziónk során, és számunkra is egy lehetőség, hogy kibontakoztassuk a tehetségünket, és jót szórakozzunk közösen.

Továbbá szombatonként hagyunk egy időt a programban, amikor kis kreatív műhelyeket alkotunk, és új dolgokat sajátíthatunk el, vagy segíthetjük ebben a többieket.